RODZAJNIK OKREŚLONY W JĘZYKU NIEMIECKIM

UŻYCIE RODZAJNIKA OKREŚLONEGO

W JĘZYKU NIEMIECKIM

Rodzajnika określonego w niemieckim

używamy, podobnie jak rodzajnika 

nieokreślonego, o którym pisałem TUTAJ,

w momencie, gdy zaistnieją ku temu

odpowiednie “warunki”.

Mógłbym tu godzinę pisać o tym, kiedy stosujemy rodzajnika określonego,

ale zamiast tego przedstawiam Ci poniższe zdjęcie, które możesz skopiować

i używać w celach edukacyjnych. Życzę Ci miłej zabawy w nauce niemieckiego.

Rodzajnik określony w języku niemieckim
Rodzajnik określony w języku niemieckim

Jeśli jesteś osobą totalnie początkującą, możesz tłumaczyć sobie to tak:

Jeżeli mówimy o czymś poraz pierwszy, używamy rodzajnika nieokreślonego, a później już

określonego, gdyż mówimy wówczas już o czymś, o czym wspomnieliśmy już wcześniej.

A więc dana osoba, czy dany przedmiot jest już dla nas bliżej określony.

Natomiast rodzajnika określonego użyj do czegoś, co istnieje jako jedyne na świecie, albo

przynajmniej jest za takie uważane. Przykładowo nie powiemy: Ich sehe eine Sonne

(widzę słońce), tylko die Sonne, gdyż wiadomo, że to o to właśnie słońce chodzi, gdyż

inne nie istnieje. 😉

Klikając TUTAJ, znajdziesz ćwiczenie do powyższego zagadnienia. 😉 Powodzenia!