Idiomy niemieckie

Idiomy niemieckie 

 

Wikipedia tak definiuje słowo idiom:

Idiom – wyrażenie językowe, którego znaczenie jest swoiste, odmienne od znaczenia jakie

należałoby mu przypisać biorąc pod uwagę poszczególne części składowe oraz reguły składni.  

Prościej będzie to przedstawić na kilku praktycznych przykładach. I tak oto na przykład wyrażenie: 

“Tu jest jest pies pogrzebany” nie oznacza miejsca pochowania psa, lecz krótko mówiąc: “w tym problem”. Jeśli myślałeś, że idiomy występują jedynie w niemieckim, teraz widzisz, że jednak nie.

 

Chciałoby się rzec: “w tym sęk”. Lecz byłby to idiom wyjaśniony za pomocą… innego idiomu. 😀 

 

Co mnie bawi wśród osób uczących się języków obcych to przekonanie, że w języku ojczystym

wszystko jest takie proste i oczywiste. A pozostałe języki są jakieś dziwne, bo wszystko inaczej się

pisze i wymawia. A do tego to, co się mówi jest… dosłowne, nie ma znaczenia przenośnego. 

 

Idąc tym tokiem rozumowania doszli byśmy jednak do wniosku, że używając sformułowania:

“tu jest pies pogrzebany”, rzeczywiście z jakiegoś (bliżej nieznanego powodu) chcemy wskazać

komuś miejsce pochowania owego “czworonoga”.

Po krótkich przemyśleniach przejdźmy do konkretnych przykładów idiomów w języku niemieckim.

Dzisiejszy wpis dotyczy wyrażeń związanych z pieniędzmi. 

Idiomy w języku niemieckim: das Geld - pieniądze
Idiomy w języku niemieckim: das Geld – pieniądze

 

Idiomy niemieckie

Geld wie Heu haben – mieć pieniędzy jak lodu

im Geld schwimmen – pływać w pieniądzach

das Geld zum Fenster hinauswerfen – wyrzucać pieniądze w błoto 

nicht für Geld und gute Worte – za żadne skarby 

Jak to wygląda w praktyce? Przyjrzyj się poniższym zdaniom. 

Mein Onkel hat eine große Firma. Er hat Geld wie Heu. 

Mój wujek posiada dużą firmę. On ma kasy jak lodu. 

Er verdient so gut, dass er im Geld schwimmt. 

On zarabia tak dobrze, że pływa w pieniądzach / śpi na forsie. 

Wenn du das alte Auto kaufst, wirfst du das Geld zum Fenster hinaus! 

Jeśli kupisz ten stary samochód, wyrzucisz pieniądze w błoto! 

Das hätte ich nicht für Geld und gute Worte gemacht! 

Nie zrobił(a)bym tego za żadne skarby!