Czasowniki rozdzielnie złożone, występujące w języku niemieckim

Czasowniki rozdzielnie złożone
w języku niemieckim

Czasowniki rozdzielnie złożone w języku niemieckim to takie czasowniki, których przedrostki 

lądują na końcu zdania prostego (oznajmującego lub pytającego).

 

Istnieją też czasowniki z przedrostkami nierozdzielnymi oraz z takimi, które mogą być zarówno rozdzielne, jak i nierozdzielne. Wówczas zmienia się jednak ich znaczenie. Ale to jest temat na osobną prezentację. Dziś zajmiemy się jedynie czasownikami rozdzielnie złożonymi.

 

Na poniższym zdjęciu zobaczysz najczęściej spotykane przedrostki czasowników rodzielnie

złożonych w niemieckim wraz z przykładami użycia, abyś miał lepszy obraz tego, o czym mówię. 

 

Przykładowe czasowniki rozdzielnie złożone
Przykładowe czasowniki rozdzielnie złożone

 

A poniżej zobaczysz, w jaki sposób takie czasowniki zachowują się w zdaniu.

Użycie czasowników rozdzielnie złożonych w zdaniu
Użycie czasowników rozdzielnie złożonych w zdaniu

 

Jak już pewnie słusznie zauważyłeś, te same czasowniki znajdują się również w 1. tabeli.

Tam są one jednak przedstawione w formie bezokolicznikowej. Druga tabela przedstawia

Ci natomiast, jak czasowniki rozdzielnie złożone zachowują się w zdaniu.

Wiesz, o czym mówię, prawda?

 

Opanowanie zasady funkcjonowania takich czasowników w zdaniu to kwestia zaledwie

kilku godzin. Po prostu weź “pierwszą lepszą” gazetę, wyszukaj w niej interesujący Cię

artykuł, a następnie znajdź wszystkie  w nim zawarte czasowniki rodzielnie złożone.

 

Ale UWAGA! Szukaj i jedynie w zdaniach prostych, gdyż w zdaniach podrzędnie złożonych

zachowują się one trochę inaczej. A Ty masz na razie opanować JEDNĄ umiejętność.

Więc skoncentruj się jedynie na niej, a całą resztą zajmiemy się w osobnym artykule. 😉 

Ćwiczenie, które możesz wykonać do powyższego zagadnienia, znajdziesz TUTAJ.