Czas Perfekt w języku niemieckim

Jak tworzyć czas przeszły Perfekt w języku niemieckim

Czas przeszły Perfekt w języku niemieckim tworzymy poprzez odmieniony czasownik posiłkowy „haben”  lub „sein” oraz odpowiedni imiesłów czasu przeszłego (Partizip II) czasownika głównego.

Czasowniki regularne tworzą Partizip II przez dodanie przedrostka ge- oraz końcówki -t.

Infinitiv: hören = hör (temat) + -en (końcówka bezokolicznika)

Partizip II: gehört = ge- + hör (temat) + -t (końcówka Partizip II)

Odmieniony czasownik posiłkowy (haben / sein) stoi na miejscu czasownika głównego.
Imiesłów czasownika głównego ląduje na końcu zdania, np.: Ich habe Musik gehört.

Budowa czasu przeszłego Perfekt czasowników regularnych
Budowa czasu przeszłego Perfekt czasowników regularnych

Czas Perfekt jest w języku niemieckim używany częściej podczas mówienia,podczas gdy Imperfekt rządzi raczej językiem pisanym. To właśnie Imperfekt znajdziesz w ksiązkach, gazetach itp.

Ćwiczenie do budowy czasu Perfekt znajdziesz TUTAJ.