Czas Perfekt czasowników mocnych / nieregularnych

Czas Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych w niemieckim

Czas Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych w języku niemieckim budujemy również przy pomocy czasownika posiłkowego “haben” lub “sein” oraz imiesłowu czasu przeszłego Partizip II. Z tą różnicą, że w przypadku czasowników mocnych / nieregularnych Partizip II co prawda dostaje przedrostek “ge-” , ale zamiast końcówki “-t” jest to prawie zawsze końcówka “-en”. Do tego często mamy też do czynienia ze zmianą samogłoski rdzennej, co zostało przedstawione na poniższych obrazkach.

Czasowniki oznaczone gwiazdką (*) łączą się zarówno z “haben”, jak i z “sein”. Jednakże prawie zawsze będzie to czasownik posiłkowy “sein”. Wszystko zależy od kontekstu. Jeśli nie jesteś pewien, jakiego czasownika posiłkowego użyć w takich przypadkach, użyj “sein”. Na 98% będzie to właściwy czasownik posiłkowy.

Jeśli w poniższych tabelach zobaczysz pola zaznaczego na żółto, możesz być pewien, że podane czasowniki tworzą czas Perfekt z czasownikiem posiłkowym “sein”.

Czy wiedziałeś o tym, że zapamiętanie imiesłowów czasu przeszłego Perfekt w języku niemieckim można ułatwić sobie poprzez odpowiednie posegregowanie ich w tabeli, wg określonych zasad ich tworzenia?  Przyjrzyj się więc dokładnie poniższym tabelom.

Zamiana samogłoski rdzennej “i” w “u”, np. finden --> gefunden, singen --> gesungen itd.

Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (1)
Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (1)

Zamiana dwugłoski rdzennej “ie” w “o”, np. fliegen --> geflogen, riechen --> gerochen itd.

Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (2)
Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (2)

Zamiana dwugłoski rdzennej “ei” w “ie”, np. bleiben --> geblieben, leihen --> geliehen itd.

Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (3)
Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (3)

Zamiana dwugłoski rdzennej “ei” w “i”, np. leiden --> gelitten, schneiden --> geschnitten itd.

Dodatkowo spółgłoski “d” oraz “t” zamieniają się w “tt”.

Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (4)
Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (4)

Zamiana samogłoski rdzennej “i” w “o”, np. beginnen --> begonnen, gewinnen --> gewonnen itd.

Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (5)
Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (5)

Zamiana samogłoski rdzennej “e” w “o”, np. brechen -> gebrochen, sprechen -> gesprochen itd.

Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (6)
Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (6)

Zamiana samogłoski rdzennej “e” w “a”, np. brennen --> gebrannt, nennen --> genannt itd.

Zauważ, co jeszcze dzieje się w przypadku czasowników: “bringen” oraz “denken”!

Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (7)
Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (7)

Czasowniki, które tworzą Partizip II poprzez dodanie przedrostka “ge-” . NIE zmienia się w nich samogłoska rdzenna. Końcówka imiesłowu pozostaje “-en”.

Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (8)
Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (8)

Pozostało jeszcze kilka(-naście) bardzo ciekawych czasowników w języku niemieckim, które tworzą czas Perfekt inaczej, niż w zaprezentowanych powyżej tabelach. Na to zostanie poświęcony osobny wpis.