Rodzaj nijaki w języku niemieckim 

 

 W JĘZYKU NIEMIECKIM RODZAJU NIJAKIEGO SĄ NP.:

 

  • nazwy państw i miast* (90%)

         das schöne Polen (piękna Polska), das kleine Belgium (mała Belgia)  

         ALE: die Türkei (Turcja), die Slowakei (Słowacja), die Mongolei (Mongolia),

                  die Ukraine (Ukraina), die Schweiz (Szwajcaria) 

 

      * W przypadku nazw państw będących rodzaju nijakiego, rodzajnika używamy

         tylko w połączeniu z przymiotnikiem!

 

  • nazwy kolorów użyte rzeczownikowo (ZAWSZE):

          das Grüne (zieleń), das Blaue (błękit), das Rote (czerwień) 

 

  • rzeczowniki zakończone na –chen lub –lein (ZAWSZE):

          das Mädchen (dziewczynka), das Büchlein (książeczka) 

 

  • Rzeczowniki zakończone na –nis lub –tum (90%):

          das Zeugnis (świadectwo), das Eigentum (własność)

          ALE: die Erlaubnis (pozwolenie), der Reichtum (bogactwo) 

 

  

Rodzaj nijaki w języku niemieckim - rodzajnik "das"
Rodzaj nijaki w języku niemieckim – rodzajnik “das”