Rodzajnik nieokreślony

Jeśli potrzebujesz części teoretycznej na temat zastosowania rodzajnika nieokreślonego

w języku niemieckim, znajdziesz ją, klikając TUTAJ. 

 

Poniżej znajdziesz natomiast proste ćwiczenie do wykonania.

Rodzajnik nieokreślony w języku niemieckim
Rodzajnik nieokreślony w języku niemieckim

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ĆWICZENIE 

1. Das ist ein / eine Mann (r.m.).

2. Das ist ein / eine Hund (r.m.).

3. Es gibt ein / eine Lösung (r.ż.).

4. Es gibt ein / eine Party (r.ż.).

5. Mathe ist ein / eine Schulfach (r.n.).

6. Die Tulpe ist ein / eine Blume (r.ż.).

 

 Podpowiedź:

 Rzeczowniki rodzaju męskiego oraz nijakiego mają w mianowniku rodzajnik: „ein”.

 Rzeczowniki rodzaju żeńskiego mają w mianowniku rodzajnik: „eine”.

 Wyrażenie „es gibt” wymusza biernik. Jednakże rodzajnik nieokreślony rodzaju

 żeńskiego oraz nijakiego pozostaje taki sam, jak w mianowniku. 😉

 

Wyniki poniższego zadania napisz w komentarzu poniżej.