Jak możesz rozpoznać po treści ćwiczenia, wszystkie wymienione w poniższym zadaniu czasowniki tworzą imiesłów czasu przeszłego (Partizip II) regularnie. Jeśli przed wykonaniem zadania potrzebujesz teorii na ten temat, znajdziesz ją TUTAJ.

 

Ćwiczenie. Wstaw właściwą formę imiesłowu czasu  przeszłego PERFEKT czasowników regularnych

Przykład: Ich habe sie _______ . (lieben)  -->   Ich habe sie geliebt.

 

1. Ich habe Urlaub _____. (haben)

2. Hast du das _____ ? (hören)

3. Er hat Spanisch _____ . (lernen)

4. Sie hat es _____ . (machen)

5. Wer hat das _____ ? (malen)

6. Ich habe nichts _____ . (sagen)

7. Habt ihr Basketball _____ ? (spielen)

8. Hast du hier _____ ? (wohnen)

 

Odpowiedzi umieść w komentarzach.