Poniżej znajdziesz ćwiczenie do czasu przeszłego Perfekt czasowników, w których w imiesłowie (Partizip II) samogłoska rdzenna „i” zamienia się w „u”. Zauważ, że w każdym z tych przypadków imiesłów nadal posiada przedrostek “ge-” , ale ma końcówkę “-en”, zamiast “-t”, jak w przypadku czasowników regularnych.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tej kwestii, odpowiednią tabelkę znajdziesz TUTAJ.

 

Ćwiczenie. Wstaw odpowiedni imiesłów.

1. Er hat ein Lied ______. (singen)

2. Ich habe ein Glas Saft ______ . (trinken)

3. Hast du den Rucksack ______ ? (finden)

4. Wer hat dich dazu ______ ? (zwingen)

5. Wer hat so schön ______ ? (singen)

6. Ich habe kein Bier ______ . (trinken)

 

Odpowiedzi zamieść w komentarzu!