Poniżej znajdziesz ćwiczenie do czasu przeszłego Perfekt czasowników, w których w imiesłowie (Partizip II) samogłoska rdzenna „ei” zamienia się w „ie”. Zauważ, że w każdym z tych przypadków imiesłów nadal posiada przedrostek “ge-” , ale ma końcówkę “-en”, zamiast “-t”, jak w przypadku czasowników regularnych.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tej kwestii, odpowiednią tabelkę znajdziesz TUTAJ.

 

 Ćwiczenie. Wstaw odpowiedni imiesłów.

1.Er ist länger im Büro ______ . (bleiben)

2.Sie hat ein gutes Buch ______ . (schreiben)

3.Wieso hast so lange ______ ? (schweigen – milczeć)

4.Hast du ihm Geld ______ ? (leihen – pożyczyć)

5.Sie hat schon wieder ______ ! (schreien – krzyczeć)

 

Odpowiedzi umieść w komentarzach.