Poniżej znajdziesz ćwiczenie do czasu przeszłego Perfekt czasowników, w których w imiesłowie (Partizip II) samogłoska rdzenna „ie” zamienia się w „o”. Zauważ, że w każdym z tych przypadków imiesłów nadal posiada przedrostek “ge-” , ale ma końcówkę “-en”, zamiast “-t”, jak w przypadku czasowników regularnych.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tej kwestii, odpowiednią tabelkę znajdziesz TUTAJ.

 

 Ćwiczenie. Wstaw odpowiedni imiesłów.

1. Es hat nach Orangen ______ . (riechen)

2. Er hat viel Blut ______ . (verlieren)

3. Hast du das Fenster ______ ? (schließen)

4. Sie hat ihn an den Haaren ______ . (ziehen)

5. Es hat nach Tulpen ______ . (riechen)

6. Sie hat viel Zeit ______ . (verlieren)

 

Odpowiedzi umieść w komentarzach.