Czas przeszły Perfekt

 

Ćwiczenie. Wybierz prawidłowy imiesłów czasu przeszłego Perfekt. 

 

Jeśli potrzebujesz najpierw wsparcia teoretycznego, kliknij TUTAJ! 

 

1. Das Papier hat gebrannt / gedacht.

2. Sie hat 2 Flaschen Bier genannt / mitgebracht.

3. Ich habe ihn nicht gekannt / gedacht.

4. Woran hast du gerade gedacht / gekannt?

5. Er hat mir seine Handynummer genannt / gekannt.

 

Odpowiedzi zamieść w komentarzu!