5 czynników decydujących o sukcesie językowym

Jednym z największych mitów dotyczących nauki języka obcego jest twierdzenie, że trzeba ją rozpocząć w dzieciństwie, a starania podejmowane w późniejszym wieku skazane są na niepowodzenie. Nic bardziej mylnego!  Wystarczy pamiętać o kilku czynnikach, warunkujących osiągnięcie sukcesu w nauce języka.

1. i 2., czyli motywacja i cel – podstawa sukcesu w nauce języka

Odpowiednia motywacja jest niezbędnym elementem każdego procesu uczenia się. Dzieci w szkole motywowane są głównie zewnętrznie, przez kary, nagrody, oceny… Brak im samodzielnego przekonania o sensie nauki. To dlatego dzieci, mające lekcje niemieckiego w szkole, rzadko uzyskują długotrwały efekt w postaci znajomości języka. W dorosłym życiu jednak nasza motywacja się zmienia. Język obcy stanowi przepustkę do lepszej pracy, możliwości zarobkowych, otwiera nowe perspektywy rozwoju. Uczymy się dla siebie – nie tylko dla przyjemności, ale dla osiągnięcia wymiernych korzyści, również ekonomicznych.

 

Z motywacją łączy się konieczność prawidłowego określenia celu nauki. Naszym celem powinno być zdobycie kompetencji sprawnej, płynnej komunikacji w języku niemieckim. Nauka słówek, konstrukcji gramatycznych, umiejętność czytania i pisania po niemiecku – to wszystko to tylko środki do osiągniecia podstawowego celu, którym jest rozumienie innych i bycie zrozumianym.

Tomasz Zalewski - niemiecki z Pasją

3., czyli właściwe metody – jakie środki pomogą osiągnąć sukces językowy?

Wybranie właściwej metody zależy od wielu indywidualnych czynników. Należy jednak pamiętać, że o ile dzieci nie muszą specjalnie poszukiwać czasu na naukę języka obcego, która stanowi po prostu jeden z elementów szkolnego planu zajęć, o tyle dorosła, pracująca osoba musi ten czas świadomie wygospodarować. Dlatego korzystne mogą się okazać wszelkie kursy internetowe, pozwalające na kontakt z nauczycielem i językiem bez konieczności wychodzenia z domu i dojazdu na zajęcia. Dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych ważne jest przyswajanie słownictwa i reguł gramatycznych w sposób jak najbardziej naturalny, w kontekście konkretnych zastosowań. Warto więc korzystać z możliwości oglądania filmów w języku niemieckim, słuchania podcastów, ale też rozwiązywania quizów sprawdzających i utrwalających słownictwo. Kontakt z nauczycielem i prowadzenie konwersacji online jest tak samo skuteczną metodą ćwiczenia wymowy, co spotkania na żywo.  

Pogadaj ze mną przez 2 minutki

4. i 5., czyli konsekwencja i wiara w siebie – języka można się nauczyć w każdym wieku!

Konsekwencja jest niezbędnym czynnikiem sukcesu nauki języka obcego. Nie wystarczy zapisać się na kurs czy kupić podręcznik, trzeba wytrwale, konsekwentnie i systematycznie wykonywać ustalone zadania, związane ze zdobywaniem kolejnych kompetencji. Oglądać filmy, czytać artykuły, pisać zdania i mówić. Jak najwięcej mówić. Niezależnie od tego, jak bardzo czujemy się początkowo onieśmieleni brzmieniem własnego głosu w obcym języku – mówienie jest konieczne dla rozwijania zdolności komunikacyjnych. Konieczna jest wiara we własne możliwości. Błędy są rzeczą naturalną, trzeba je skorygować, dążąc do ustalonego celu. I nie zapominać, że tym, co motywuje nas do nauki, jest możliwość osiągnięcia osobistych korzyści.