22 błędy popełniane podczas nauki niemieckiego – podsumowanie webinaru